معرفی کتاب Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

کتاب ارگونومی و فاکتورهای انسانی برای آینده پایدار نوشته آقای اندرو تاچر ( Andrew Thatcher) و همکارش پاول یوو ( Paul H. P. Yeow) در سال ۲۰۱۸ است. آقای تاچر که علاقه مند و پیشرو در حوزه توسعه پایدار و

ادامه