معرفی برنامه ارگونومی مشارکتی PErforM

پرفورم و یا دقیق تر  Participatory Ergonomics for Manual Tasks (PErforM) Program  یک سیستم اجرای مداخلات ارگونومی مشارکتی در مشاغلی دارای حمل دستی بار می باشد. هدف این برنامه دخیل نمودن افراد در حل مشکلات خودشان در مشاغل دارای وظایف

ادامه

معرفی کتاب Introduction to Ergonomics Instructor’s Manual

این کتاب راهنمای تدریس کتاب مقدمه ای بر ارگونومی آقای بریجر است به بیان چگونگی تدریس و استفاده از کتاب برای محتوی آموزشی می پردازد. این دفترچه راهنما برای کمک به اساتید کم تجربه تر که مایل به استفاده از

ادامه

معرفی کتاب Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition

مجموعه کتاب های مقدمه ای بر ارگونومی نوشته دکتر بریجر که بیشتر نسخه دوم آن در دنیا شناخته شده است از کتاب های پایه برای تدریس در دوره های آموزشی ارگونومی در دانشگاه های دنیا شناخته می شود. البته به

ادامه

معرفی کتاب Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

کتاب ارگونومی و فاکتورهای انسانی برای آینده پایدار نوشته آقای اندرو تاچر ( Andrew Thatcher) و همکارش پاول یوو ( Paul H. P. Yeow) در سال ۲۰۱۸ است. آقای تاچر که علاقه مند و پیشرو در حوزه توسعه پایدار و

ادامه

Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IV

چهارمین کتابچه بیستمین کنفرانس انجمن بین اللملی ارگونومی به طراحی سازمان و مدیریت اختصاص دارد. Organizational Design and Management (ODAM) یکی از کمیته های فنی انجمن بوده و به مسائل حیطه ماکروارگونومی می پردازد. در این کنفرانس که در سال ۲۰۱۸

ادامه

پروفسور مجید معتمدزاده

متولد سال ۱۳۴۵ ایران و استاد تمام بازنشسته گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ایشان که فارق التحصیل دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس هستند از بنیانگذاران ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی هستند. موضوع پایان نامه دکتری

ادامه

معرفی کتاب ارگونومی کلان

در این کتاب نویسنده در چهارده فصل به بیان ارگونومی کلان، مبانی، ضرورت‌ها، روش‌ها، کاربرد ها و نتایج می پردازد. ابتدا در فصل اول مفهوم ماکروارگونومی، ابعاد طراحی سازمان و کاربردهای آن بیان می شود. سپس در فصل دوم به

ادامه

معرفی کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems: An Evaluation Approach

این کتاب در سال ۲۰۱۷ توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است. کتاب با عنوان ماکروارگونومی برای سیستم های تولید در سه بخش و سیزده فصل گردآوری شده است. کتاب ابتدا به بیان ویژگی های سیستم های تولید پرداخته و سپس

ادامه

معرفی کتاب Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management

یکی کتاب های جدید انتشارات اشپرینگر که توسط پروفسور زیک گردآوری شده و در چهارفصل به بیان مسائل پایداری و مدیریت می پردازد. این کتاب در حوزه ماکروارگونومی نکات مفیدی را ارائه می کند. موضوعات مرتبط با فاکتورهای انسانی، بهره

ادامه

پروفسور هال هندریک

پروفسور هال هندریک (Hal W Hendrick) متولد ۱۹۳۳: مشاورارگونومی صنعت، روانشناسی سازمانی و فاکتورهای انسانی در آمریکا. وی برای ۲۰ سال زمینه همکاری در نیروی هوایی آمریکا را در حوزه روان شناسی و مهندسی فاکتورهای انسانی در برنامه توسعه حمل

ادامه