متولد سال ۱۳۴۵ ایران و استاد تمام بازنشسته گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ایشان که فارق التحصیل دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس هستند از بنیانگذاران ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی هستند. موضوع پایان نامه دکتری ایشان در حوزه پیاده سازی برنامه ارگونومی مشارکتی در صنایع بوده است. علاوه بر تدریس و تربیت نیروی متخصص ارگونومی بسیاری از پروژه های ارگونومی مشارکتی و ماکروارگونومی در صنایع تولیدی مانند ایرانخودرو و سازمان های خدماتی مانند بانک ها را رهبری و اجرا کرده اند. دکتر معتمدزاده در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد ارگونومی در سال ۱۳۸۷ و دوره دکتری ارگونومی در سال ۱۳۹۴ بسیار موثر بودند. همچنین مجله علمی پژوهشی ارگونومی به کوشش وی راه اندازه شده است  و تاکنون دکتر معتمدزاده سردبیر این ژورنال علمی پژوهشی هستند. رزومه علمی ایشان از طریق سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت قابل مشاهده است. از کتاب های فارسی دکتر معتمدزاده می توان به؛ روش های ارزیابی ارگونومی (رویکرد نرم افزاری)، ارگونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر، ارگونومی کلان و ارگونومی شغلی اشاره نمود.

پروفسور مجید معتمدزاده

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته