سلام   

من محمد صادق سهرابی، هیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر هستم.

در این سایت مطالب پیرامون ماکروارگونومی منتشر می شود.

از طریق ایمیل می توانید با من در ارتباط باشید.

ms.sohrabi@aui.ac.ir