پروفسور هال هندریک (Hal W Hendrick) متولد ۱۹۳۳: مشاورارگونومی صنعت، روانشناسی سازمانی و فاکتورهای انسانی در آمریکا. وی برای ۲۰ سال زمینه همکاری در نیروی هوایی آمریکا را در حوزه روان شناسی و مهندسی فاکتورهای انسانی در برنامه توسعه حمل و نقل C-114 را داشته است. هندریک لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه اوهایو گرفته و کارشناسی ارشد فاکتورهای انسانی و دکتری تخصصی روانشناسی صنعتی خود را از دانشگاه پوردو (Purdue University) گرفته است. هندریک یکی از رؤسای پیشین انجمن بین المللی ارگونومی و هیئت مدیره انجمن حرفه ای ارگونومیست های آمریکا بوده است. هندریک در سال ۱۹۹۶ از دانشگاه کالیفورنیا جنوبی بازنشسته شد و در ۱۳ ماه می سال ۲۰۱۱ چشم از جهان فرو بست. از فعالیت های اخیر هندریک در دانشگاه کالیفورنیا راه اندازی جنبش طراحی سازمان و مدیریت (Organizational Design and Management (ODAM)) بود که در سال ۱۹۸۴ اولین کنفرانس بین المللی ODAM را اجرا کرد. مقاله وی با عنوان (Good Ergonomics Is Good Economics) چاپ شده در سال ۱۹۹۶ بسیار مورد اقبال خواننده ها قرار گرفته است.

“با نگه داشتن جسمی و ذهنی فعال هرگز به طور کامل بازنشسته نخواهید شد! بازنشستگی یک زمان عالی برای دنبال کردن سرگرمی ها، مسافرت ها و چیزهایی است که همیشه می خواستید انجام دهید اما شما هرگز قبل از آن زمانی برای آنها نداشتید. همچنین زمان خوبی برای خدمت به عنوان یک مربی برای همکاران جوان و برای لذت بردن از فرزندان و نوه های خود است.”  هال هندریک، ۲۰۰۸

علاوه بر ده ها مقاله ارزشمند که هندریک به چاپ رسانده است کتاب ماکروارگونومی؛ تئوری، روش ها و کاربرد (MACROERGONOMICS Theory, Methods, and Applications) ارزشمند ترین دستاورد وی به شمار می رود.

پروفسور هال هندریک

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته