در این کتاب نویسندگان به معرفی اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار پرداخته اند. از نکات بارز در نگارش این کتاب نگاه اپیدمیولوژی به اختلالات است که شواهد قوی و ضعیف ریسک فاکتورهای دخیلی در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را معرفی می کند. ویرایش کننده کتاب ریچارد گراولینگ (Richard Graveling) سرپرست ارشد ارگونومی در ادینبورگ انگلستان است. نویسنده در ابتدا به استفان فیزنت (Stephen Pheasant) ارگونومیست و آنتروپومتریست مشهور بریتانیایی (۱۹۴۹-۱۹۹۶) به عنوان بنیان گذار ارگونومی قضایی ادای احترام می کند. سپس در ده فصل به بیان موضوعات مطرح شده می پردازد. پس از مقدمه و معرفی روش های مبتنی بر شواهد سیستماتیک به تنوسینویت، سندرم تونل کارپال، اپی کندلیت، مشکلات شانه و کمربند شانه ای، صدمات تنش های تکراری، آسیب های دیسک بین مهره ای، رابطه بین شرایط کاری روانی و اجتماعی و شکایت اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و رویکردهای کاربردی؛ شامل مطالعات موردی می پردازد. همچنین در هر فصل نویسنده تجزیه و تحلیل قانونی و اپیدمیولوژیک اختلالات را به طور دقیق و مفصل بیان می کند.  

نسخه قابل چاپ کتاب را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

 

 

معرفی کتاب Ergonomics and musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته