Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

کتاب ارگونومی و فاکتورهای انسانی برای آینده پایدار نوشته آقای اندرو تاچر ( Andrew Thatcher) و همکارش پاول یوو ( Paul H. P. Yeow) در سال ۲۰۱۸ است. آقای تاچر که علاقه مند و پیشرو در حوزه توسعه پایدار و ارگونومی است، پس از چاپ مقالات متعدد در این حوزه و همچنین مدیریت کمیته فنی ارگونومی و پایداری انجمن بین المللی به گرد آوری این کتاب پرداخته است. در این کتاب مولفان در ۱۵ فصل به بیان موضوعات مشترک ارگونومی و پایداری در حوزه های زیست محیطی، مدیریت انرژی، منابع انسانی و موضوعات مدرن تر پرداخته اند. علاقه مندان به فصل مشترم ارگونومی و توسعه پایدار و یا پایدار سیستمی می توانند از طریق لینک زیر کتاب را دریافت کنند.

معرفی کتاب Ergonomics and Human Factors for a Sustainable Future

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته